Starditoetus
Aastal 2018 loodud Kolm Koma Arhitektid  on saanud alustava ettevõtte starditoetuse summas 15 000 eurot. Projekti eesmärgiks on efektiivse töökeskkonna ja atraktiivse teenuse kujundamine. Projekti tulemusel luuakse uusi töökohti ja toetatakse Tartu regiooni valdkondlikku konkurentsivõimet. 

Aastal 2021 on saadud portfooliofotode tegemise toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi toetatud Eesti Arhitektuurikeskuse projekti „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe vol 2“ kaudu.